Saksøker Norge etter retur til Hellas

Tre asylsøkere går til sak mot den norske staten fordi de er blitt returnert til Hellas, hvor forholdene for asylsøkere bryter med grunnleggende menneskerettigheter.

Publisert 28. mars 2011 kl. 08.24
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 09.47
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 173 ord
- Norge har returnert en lang rekke personer til Hellas selv om de burde ha visst - og vi mener for så vidt at de visste - at forholdene der ikke var tilrådelige for retur. Dette er noe Norge rett og slett må rydde opp i, sier juridisk rådgiver Andreas Furuseth i NOAS til NRK.Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har slått fast at asylsøkeres menneskerettigheter blir systematisk krenket i Hellas. Samtidig har Norge sendt tilbake 360 personer for asylbehandling i landet. Det er tre av disse som nå går til sak mot Utlendingsnemnda og staten.- Det ene som må avklares er hvor langt Norges forpliktelse går med tanke på å hente disse uttransporterte personene tilbake. Om det er noen slik forpliktelse i det hele tatt, hvilket jeg klart mener: Det andre er hvilken erstatning Norge må betale på grunn av de krenkelsene som er begått, sier asylsøkernes advokat Arild Humlen.Han sier de jobber for å samle flere saksøkere til det han omtaler som en pilotsak.- Hvis vi får medhold, vil det få betydning for alle.