Ferske tall for handelsbalansen i Tyskland viser et overskudd på 10,1 milliarder euro i januar.Ifølge Bloomberg var det på forhånd ventet et overskudd på 13 milliarder euro, mens fasit for januar var 12,2 milliarder euro i overskudd.Samtidig var importen opp 2,3 prosent i forhold til forrige måned mot ventet 1,5 prosent, mens eksporten falt 1,0 prosent mot en ventet vekst på 0,7 prosent.