Telio har inngått en avtale med Expert for distribusjon av Telio Touch i kjedens 180 butikker i Norge, går det frem av en børsmelding torsdag.Avtalen representerer ifølge selskapet et gjennombrudd i distribusjon av dette nye telefonkonseptet, og vil følges av en omfattende markedsføringskampanje.Avtalen trer i kraft fra uke 10, og vil bli etterfulgt av omfattende TV-kampanje over fire uker.