Det skriver Adresseavisen.- Det er ikke mange som er klar over dette, men altfor tykke klær betyr at en får et bevegelsesrom mellom jakke og belte. Det oppstår en fluktvei før beltet når inntil kroppen. Dette kan redusere effekten betydelig, sier professor Inggard Lereim (69) fra Trondheim til avisa.Seksjonssjef Erik Jølsgard i Statens vegvesen i Sør-Trøndelag mener Lereim peker på noe vesentlig.- Når bilbeltet fungerer tilfredsstillende, utløser beltestrammeren seg idet trykket kommer til et visst punkt. Bilbeltestrammeren trer normalt i kraft når det er en slakke på 5-6 cm. Men har bilføreren eller passasjeren ei tykk jakke, vil dette kunne bli tolket som en kontrollert bevegelse fremover, og beltet vil ikke strammes før etter 20-30 cm. Det tar lengre tid før bevegelsen stopper opp. Dette kan få store konsekvenser for utfallet ved en eventuell ulykke, sier Jølsgard.Han anbefaler at tykke jakker tas av eller kneppes opp før en kjører.- I informasjonen internt i veivesenet har jeg trukket fram dette poenget, men jeg er litt usikker på hvor godt det er kjent, sier Jølsgard