11.000 mennesker er evakuert fra øyene som følge av tsunamivarselet. All økonomisk virksomhet er dessuten stanset.Men bølgene som nådde Kurilene fredag, var ikke like høye som de som rammet den nordøstlige delen av Japan noen timer tidligere.På øyene Shikotan og Kunasjir, som er blant de sørligste i Kurilene, var bølgene henholdsvis 1 meter og 95 centimeter høye. Øyene ligger i et område som er gjenstand for en territoriell konflikt mellom Russland og Japan.De neste bølgene kan komme til å bli høyere, ifølge en ansatt ved Sakhalin tsunamisenter. Men en talskvinne for det russiske katastrofedepartementet, Jekaterina Potvorova, tror ikke konsekvensene vil bli så store. Hun regner med at de høyeste bølgene vil være på om lag to meter.