Utlendinger kjøpte langt færre amerikanske verdipapirer i januar, det viser nye tall fra det amerikanske finansdepartementet.Totalt utgjorde utlendingers kjøp av amerikanske verdipapirer 51,5 milliarder dollar i januar, ned fra 62,5 milliarder dollar måneden før.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News var det på forhånd ventet verdipapirkjøp på 55,0 milliarder dollar.