Vi drikker stadig mer vin

I fjor ble det solgt 72,9 millioner liter vin i Norge. Det er 1,6 millioner liter mer enn i 2009, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Publisert 28. mars 2011 kl. 10.30
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 08.35
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 171 ord
Foto: Scanpix
Rusbrus har også en svak vekst, mens omsetningen av øl og brennevin gikk ned.Salget av rusbrus økte med 1,4 prosent, mens omsetningen av øl og brennevin gikk ned med henholdsvis 0,6 og 3,7 prosent.Omsetningen i liter for disse tre alkoholgruppene var i fjor på henholdsvis 11,6 millioner, 255,9 millioner og 12,6 millioner.I fjerde kvartal økte ølsalget med 214.000 liter, eller 0,3 prosent, sammenlignet med samme periode i 2009. Omsetning av vin gikk opp med 244.000 liter i samme periode, en økning på 1,2 prosent.Fra fjerde kvartal 2009 til fjerde kvartal i fjor gikk omsetningen av brennevin og rusbrus ned, med henholdsvis 4,8 og 0,2 prosent.Sett under ett ble det i 2010 solgt 25,9 millioner liter ren alkohol. Av dette var 11,4 millioner liter øl, 9 millioner liter vin, 4,9 millioner liter brennevin og 0,5 millioner liter rusbrus.Det ble omsatt 6,7 liter ren alkohol per innbygger fra 15 år og eldre i 2010. Det er en nedgang på 0,02 liter, eller 0,3 prosent, fra 2009.Tallene omfatter ikke hjemmeprodusert alkohol, smuglervarer eller turistimport.