Vil ha 28.000 reisende hver dag

Over 28.000 personer vil benytte seg av høyhastighetstog i Norge daglig, dersom billettene koster det samme som flybilletter i dag på hovedstrekningene fra Oslo til Bergen, Stavanger og Trondheim, og fra Oslo til Göteborg og Stockholm.

Et høyhastighets-tog står ved perrong - Foto: Scanpix
Næringsliv
En analyse som Jernbaneverket la fram onsdag viser at dersom det blir bygget jernbaneforbindelse over Haukeli for forbindelser til Haugesund og Stavanger og Bergen, vil det daglige antall togpassasjerer komme opp i nærmere 48.000 per dag. Årstrafikken uten Haukeli-utbygging vil bli vel 10,2 millioner passasjerer, mens den vil bli på vel 15,3 med trafikk over Haukeli.Jernbaneverket har tildelt fem konsulentfirmaer arbeidet med videre detaljanalyser på de forskjellige strekningene. Det er Rambøll for Oslo-Trondheim, Sweco for Oslo-Bergen langs den nåværende trasé, og Oslo-Haugesund-Stavanger-Bergen over Haukeli. Multiconsult skal detaljanalysere Oslo-Kristiansand-Stavanger, mens Norconsult skal analysere Oslo-Stockholm og Oslo-Göteborg.