Finnerlønn: 500 kroner

Det kan bli aktuelt med en finnerlønn på 500 kroner for hver rømt oppdrettslaks.

En glad laks i dypet
Næringsliv

Oppdrettsnæringen kommer med flere forslag for å få bukt med rømming og lus. Ifølge DN er ett av de foreslåtte tiltakene en finnerlønn på 500 kroner for hvert rømt oppdrettslaks som fanges i norske elver. Næringen ønsker strengere lovgivning.- Næringen har innsett at det må enda kraftigere lut til for å løse våre to viktigste utfordringer, lus og rømming, sier Ole-Eirik Lerøy, som er styreleder i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL).Fra og med 2012 skal hver laks kunne identifiseres. Da skal rett oppdretter få regningen.

Nyheter
Næringsliv