Mindre rødt i gruveselskap

Oslo Axess-noterte Dannemora Mineral må vente på inntektene.

Hauger med jernmalm - Foto: CC
Næringsliv

Dannemora Mineral AB melder om et resultat før og etter skatt på minus 8,03 millioner svenske kroner i 1. kvartal 2011, mot minus 13,9 millioner svenske kroner i samme periode året før.Driftsresultatet ble negativt med 8,79 millioner svenske kroner, mot minus 14 millioner svenske kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 814.000 svenske kroner, sammenlignet med 769.000 svenske kroner i 1. kvartal 2010.Som et av høydepunktene i kvartalet trekker selskapet frem at det inngikk en 5-årig avtale med Salzgitter Flachstahl GmbH for årlige leveranser av opptil 300.000 tonn jernmalm. Leveransene skal etter planen starte i 2. kvartal 2012.Rapporten her.

Nyheter
Børs