Ifølge Brønnøysundregistrene ble det åpnet konkurs i følgende selskaper mandag:
Oslo:
 • CONVESTA ASCONVESTA AS
Hedmark:
 • KONGSVINGER TRELASTTRANSPORT ASKONGSVINGER TRELASTTRANSPORT AS
Buskerud:
 • CHRISTENSEN UWE BYGGESERVICE ASCHRISTENSEN UWE BYGGESERVICE AS
 • EXCELL ASEXCELL AS
 • METRO KONGSBERG ASMETRO KONGSBERG AS
Sør-Trøndelag:
 • BELCANTO ASBELCANTO AS
 • SPETS CONSULTING GROUP ASSPETS CONSULTING GROUP AS
 • THE HAPPY SPACESHIP ASTHE HAPPY SPACESHIP AS
Nord-Trøndelag:
 • WIBSTAD TRANSPORT ASWIBSTAD TRANSPORT AS
Troms:
  HARSTAD CARAVAN SENTER ASHARSTAD CARAVAN SENTER AS
Her finner du fullstendig oversikt
I tillegg ble det åpnet seks personlige konkurser.