Atea AS er tildelt rammeavtale med Akershus fylkeskommune og samarbeidende kommuner på leveranse av IKT-utstyr. Avtalen har en varighet på ett år med opsjon på ytterligere tre år, og har en ramme på ca 30 millioner kroner årlig.Atea skal blant annet levere ca 8.000 PC-er fra HP med tilhørende utstyr og tjenester til elever og lærere i den videregående skolen i Akershus. Leveransen skal skje ved skolestart og innbefatter også tjenester fra Atea Logistics.- Atea ble valgt i konkurranse med flere andre aktører. De leverte det økonomisk mest fordelaktige tilbudet og er derfor innstilt som avtalepartner, sier Frank-Tore Toresen, innkjøpssjef i Akershus fylkeskommune.- Det er ekstra gledelig å vinne elev-PC-avtalen med Akershus fylkeskommune da den er ny for Atea, sier Steinar Sønsteby, admnistrerende direktør i Atea AS.