Tall fra USA viser at ordreinngangen for varige goder falt 3,6 prosent i april. Dersom man ser bort i fra transport var nedgangen på 1,5 prosent.Ifølge Bloomberg News var det ventet en nedgang på henholdsvis 2,5 og pluss 0,5 prosent.Mars-tallet ble revidert fra en oppgang på 2,5 prosent til en oppgang på 4,4 prosent.Lagrene av ferdigvarer steg med 0,9 prosent. Det var 16. måned på rad med lagherøkning og lagrene er nå på sitt høyeste siden statistikken første gang ble offentliggjort på såkalt NAICS-basis (North American Industry Classification System) i 1992.Lagrene av ferdigvarer innen transport steg mest, med hele 1 prosent. Også her var det den 16. måneden på rad med økning til det høyeste nivået på nesten 20 år.Oslo Børs faller etter de amerikanske tallene og er nå ned 0,14 prosent 428,93 poeng.