Norges Råfisklag omsatte fisk med en førstehåndsverdi på 5,9 milliarder kroner i fjor. Det er en bedring på en halv milliard fra 2009, men en halv milliard under omsetningen i 2008.Det var i andre halvår 2008 at markedene sviktet dramatisk. Paradoksalt nok kom svikten samtidig som den viktige torskebestanden er historisk høy og i fortsatt vekst. Men med lavere pris har man klart å selge mer fisk.- Man må vel kunne si at fiskerinæringa i 2010 kunne begynne å rette ryggen litt igjen, etter den meget kraftige nedturen i 2008 og 2009, sa styreleder i Råfisklaget Robert Hansen på representantskapsmøtet i Tromsø onsdag.Framgangen har fortsatt inn i 2011. Så langt i år har eksportvolumet av torsk økt med 12 prosent. Og selv om usikkerheten i markedet fortsatt er der, er spådommene fra det tradisjonelt nøkterne Råfisklaget lyse.- Totalt er utsiktene i hovedsak meget lyse for norsk fiskerinæring, sier Robert Hansen.