Kjøleskiprederiet Green Reefers melder om et resultat etter skatt på 0,2 millioner dollar i 1. kvartal 2011, mot minus 4,2 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,00 dollar, mot minus 0,02 dollar ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble minus 3,6 millioner dollar, sammenlignet med minus 4,1 millioner dollar året før.Driftsresultatet ble minus 1,8 millioner dollar, mot minus 4,5 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 23,1 millioner dollar, sammenlignet med 52,7 millioner dollar i 1. kvartal 2010.Inntektstallene er ikke sammenlignbare med 2010. Hovedårsaken til dette er endrede prinsipper for regnskapsførsel av inntektene som følge av ulike pool-ordninger konsernet har tiltrådt i løpet av 2010.