- Dødeligheten er på sitt laveste nivå noen sinne for alle tre arter. Produktiviteten er høy, og gjennomsnittlig slaktevekt er høy, sa driftsdirektør for oppdrett Chile, Francisco Miranda Morales under Cermaqs kapitalmarkedsdag tirsdag, melder TDN Finans.Selskapet melder også om god utvikling i dødligheten for atlantisk laks, og Morals viste til rundt en tredel av historiske nivåer.Den chilenske oppdrettsdirektøren la imidlertid ikke skjul på at lakselus er et problem.- Lakselus er et problem, og det vil også være et problem i fremtiden, men reguleringene er mye bedre enn de var tidligere, sa Morales.