ESA mener at den norske verdipapirhandelloven, som har et generelt forbud mot eierskap over 20 prosent innen børsforetak og verdipapirregistre, setter urettmessige begrensninger i friheten til å investere.Verdipapirregisterloven har begrensninger i stemmerettighetene ved aksjonærmøter, noe ESA mener begrenser retten til å delta i en effektiv måte i styringen av selskapene. Etter ESAs mening er de derfor i strid med EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for kapital og etableringsfrihet.- EØS-reglene hindrer ikke at velfungerende og åpne finansmarkeder er i offentlighetens interesser, men et generelt forbud mot eierskap over 20 prosent går ut over hva som er nødvendig, sier ESAs president Per Sanderud i en pressemelding.Norge ble i desember i fjor bedt om å endre lovene i tråd med EØS-regelverket innen to måneder.- Siden Norge ikke har rettet seg etter den grunngitte uttalelsen, har ESA bestemt seg for å ta Norge til EFTA-domstolen, heter det i pressemeldingen.