I 2006 kjøpte Kistefos rundt 2.300 mål skog i Nordre Land kommune i Oppland, men ble nektet konsesjon. Sveaas saksøkte staten, men har så langt tapt både i tingretten og lagmannsretten. Nå håper investoren å få saken opp for Høyesterett.- Vi har et godt håp om at vi skal få denne inn for Høyesterett, for den reiser mange prinsipielle spørsmål. Dette mener vi lagmannsretten ikke har vurdert på riktig måte. Blant annet går lagmannsretten mot sivilombudsmannen, sier advokat Ola Brekken i Haavind til E24.Sveaas begrunner blant annet anken med at konsesjonsnektelsen er i strid med beskyttelsen av eiendomsretten etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen. (©NTB)