Det har Høyesterett avgjort, skriver Aftenposten.no. Bakgrunnen for kravet fra Sveaas-selskapet Kistefoss Venture Capital (KVC) er regler for tap og gevinst på aksjeinvesteringer, regler som kom i 2004.KVC hadde investert 79,8 millioner kroner i selskapet CatOne, men driften gikk dårlig, og i oktober 2003 ble det bestemt at selskapet skulle avvikles.Sveaas mente at tapet falt inn under de nye reglene for tap på aksjer, noe som ville gitt et fradrag på om lag 22 millioner kroner. Ligningsmyndighetene justerte imidlertid selskapets ligning for 2003, året før de nye reglene trådte i kraft.Saken har siden 2005 vært behandlet i tre rettsinstanser, og tirsdag slo en enstemmig Høyesterett fast at anken forkastes. KVC må dessuten betale statens sakskostnader på drøyt 280.000 kroner, ifølge dommen.Christen Sveaas var ikke tilgjengelig for kommentar torsdag ettermiddag, skriver Aftenposten.no. (©NTB)