Organisasjonen fastholdt onsdag sitt anslag om en global vekst i år på 4,2 prosent. Men det knytter seg stor usikkerhet til tallet, og veksten kan bli lavere, het den i halvårsrapporten om de økonomiske utsiktene fra OECDs fagfolk.- Vi ser mange tegn som tyder på at den globale krisen ennå ikke er over. Vi er blant annet bekymret over at hvis faktorene om trekker ned forsterker hverandre gjensidig, vil den samlede virkningen kunne svekke veksten betydelig, sa sjeføkonom Pier Carlo Padoan.Mulig prisvekst på olje og andre råvarer, oppbremsing i Kina og ettervirkninger etter jordskjelvet og tsunamien i Japan er blant faktorene som bidrar til det organisasjonen kaller negativ usikkerhet. For USA og landene i Eurosonen er signalene mer positive.OECD øker sitt anslag for veksten i USA i 2011 til 2,6 prosent og spår 2,0 prosent for landene som bruker EUs felles valuta euroen. For organisasjonens 34 medlemsland som helhet anslås veksten til 2,3 prosent, mot 1,8 prosent i fjor.