Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 6,4 prosent fram til utgangen av april, opp fra 6,2 prosent måneden før. Ifølge TDN Finans var det ventet en økning på 6,5 prosentDen økte veksten skrev seg fra de ikke-finansielle foretakene, opplyser SSB i en meldingPublikums innenlandske bruttogjeld (K2) utgjorde 3 681 milliarder kroner ved utgangen av april, opp fra 3 662 milliarder kroner måneden før.De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 216 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 4,2 prosent fram til utgangen av april, opp fra henholdsvis 3,6 prosent fram til utgangen av mars og fra 2,8 prosent ved utgangen av februar.