Omsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene gikk opp med 0,1 prosent fra mars til april i år, viser volumindeksen justert for sesongvariasjoner. Ifølge TDN Finans var det ventet en økning på 1,0 prosent.Butikkhandel med salg av IKT-utstyr, byggevarer, møbler og elektriske husholdningsapparater var blant de bransjene som hadde en økning i omsetningsvolumet fra mars til april i år. Butikker med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler og bensinstasjoner hadde en nedgang i denne perioden.Uten justering for sesongvariasjoner og målt i volum, omsatte detaljhandelsbedriftene for 10,3 prosent mer i april 2011 enn i april 2010. Eksklusiv bensinstasjonene var det en økning i omsetningsvolumet på 11,4 prosent i samme periode.Målt i verdi, og ikke justert for prisendringer, omsatte detaljhandelsbedriftene for 11,3 prosent mer i april i år enn i april i fjor. Ser man bort fra bensinstasjonene, var økningen på 11,5 prosent i samme periode.