Kommisjonen foreslår blant annet at finansforetakene skal pålegges å organisere sin kundebehandling slik at kunder blir behandlet av ansatte som har den nødvendige kompetansen. Det skal også lovfestes at kundebehandlere skal gi kunder forsvarlig rådgivning og veiledning ved valg av produkter ut fra kundenes opplysninger og ut fra det finansforetaket vet om kundens situasjon.Det blir også foreslått at finansforetakene skal etablere ordninger for å sikre at ulike kundegrupper blir gjort kjent med graden av risiko for de spareproduktene de velger.- God forbrukersikkerhet må stå sentralt i lovgivningen, sa finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) da han fredag mottok utredningen fra Banklovkommisjonens leder, professor Erling Selvig.