Mamut-budet: Så mye soper toppene inn

Mamut er gjenstand for et knallbud fra Visma. Ledelsen og andre storaksjonærer kan dermed le hele veien til banken. Toppsjef Eilert Hanoa får nesten 80 millioner kroner.

CEO i Mamut, Eilert Hanoa - Foto: Finansavisen
Næringsliv

Mamut meddelte i dag markedet om at Visma AS vil fremsette et frivillig tilbud om kjøp av alle utestående aksjer og opsjoner i Mamut til kurs 11,50 kroner per aksje med oppgjør i kontanter.Tirsdag sluttet Mamut på 6,80 kroner, noe som gir en oppkjøpspremie på hele 69,1 prosent. Budet priser Mamut til 749,5 millioner kroner.Aksjonærer som kontrollerer mer enn 50 prosent av utestående aksjer har gitt betinget tilsagn om å akseptere et slikt tilbud. Blant aksjonærene som har gitt slik forhåndsaksept er

  • toppsjef Eilert Hanoatoppsjef Eilert Hanoa
  • styremedlemmer Leif Persson, Audun Wickstrand Iversen og Paal E. Johnsenstyremedlemmer Leif Persson, Audun Wickstrand Iversen og Paal E. Johnsen
  • primærinnsidere Jostein Håvaldsrud, Werner Risberg, Espen Mofjell og Stein Olav Repål og selskaper disse kontrollererprimærinnsidere Jostein Håvaldsrud, Werner Risberg, Espen Mofjell og Stein Olav Repål og selskaper disse kontrollerer
  • nærstående aksjonærer til Nini H. Nergaard, som også er styremedlem i Mamutnærstående aksjonærer til Nini H. Nergaard, som også er styremedlem i Mamut
77 millioner til toppsjefen Eilert Hanoa (og selskaper kontrollert av ham, først og fremst AS Realforvaltning) eier 6.713.814 aksjer og 125.000 opsjoner i selskapet, går det frem av en børsmelding. Han vil ved salg av sine aksjer få inn 77,2 millioner kroner.Paal E. Johnsen (og selskaper han representerer, Alden AS og Trekka AS) eier 5.277.000 aksjer og 150.000 opsjoner i selskapet. Johnsen vil hanke inn 60,7 millioner kroner hvis han selger aksjene sine.Audun Wickstrand Iversen (og selskaper kontrollert av ham, det vil si Naben AS) 125.000 aksjer og 150.000 opsjoner. Iversen får 1,44 millioner kroner om han selger sine aksjer.Leif Persson (og selskaper kontrollert av ham, blant annet Turagården Inova AB) eier 162.500 aksjer og 153.000 opsjoner i selskapet. Persson vil få 1,87 millioner kroner for sine aksjer.Nærstående selskaper til Nini Høegh Nergaard eier 2.433.300 aksjer i Mamut, og vil motta nærmere 28 millioner kroner ved et salg.Styreformann og største aksjonær Styreformann Nils Foldal nevnes ikke blant dem som har gitt betinget forhåndsaksept til budet. Foldal eier 1.000.000 aksjer i Mamut, fordelt med 422.000 privat og 578.000 aksjer gjennom Nils Foldal AS.Skulle han selge disse aksjene, vil han altså få 11,5 millioner kroner for dem.Vi minner også om at Foldal, gjennom sitt heleide Manara AS, eier 1,09 prosent av Mamuts hovedaksjonær Ludvig Lorentzen AS. Dette selskapet eies for øvrig av Julia, Peder og Oscar Lorentzen (32,64 prosent hver), mens Ole Peter Lorentzen har 0,99 prosent.Ludvig Lorentzen AS satt ifølge siste aksjonærutskrift på 13,5 millioner aksjer i Mamut, og budet verdsetter denne posten til drøye 155 millioner kroner.Primærinnsiderne Jostein Håvaldsrud (og selskaper kontrollert av ham) eier 554.306 aksjer og 140.000 opsjoner i Mamut, og et aksjesalg vil innbringe 6,37 millioner kroner.Werner Risberg eier 475.600 aksjer og 140.000 opsjoner i selskapet, og vil få 5,47 millioner kroner for aksjene.Espen Mofjell eier 178.583 aksjer og 140.000 opsjoner, og kan se frem til 2,05 millioner kroner om han selger.Stein Olav Repål (og selskaper kontrollert av ham) eier 358.000 aksjer og 119.000 opsjoner, og vil få 4,12 millioner kroner for sine aksjer.Anja Iren S. Repål eier 100.000 aksjer, og kan dermed vente seg 1,5 millioner kroner om hun selger.Ingen av de nevnte ovenfor vil ifølge flaggemeldingen fra Oslo Børs eie aksjer/opsjoner i Mamut dersom transaksjonen gjennomføres.Andre investorerBraganza (Per Georg Braathen) eier 5.062.050 aksjer, tilsvarende 7,77 prosent, som da har en verdi på 58,2 millioner kroner.Armadillo, Wibecke Nagell-Erichsens private investeringsselskap, står for øvrig oppført med 576.801 aksjer ifølge siste aksjonærutskrift. Disse aksjene er dermed verdsatt til 6,63 millioner kroner av Visma.Vi nevner også at Alden AS, der Paal Espen Johnsen er styreleder, er tidligere analysesjef i Carnegie Edvin Austbøs investeringsselskap. Alden er fjerde største aksjonær i Mamut, med 4.177.000 aksjer (6,41 prosent). Disse har i kraft av budet en verdi på drøye 48 millioner kroner.Orkla var imidlertid ikke tålmodig nok og solgte sine 3.283.788 aksjer (5,09 prosent) 26. oktober i fjor, da aksjekursen lå på 8 kroner.

Nyheter
Børs