Svake eksporttall fra Tyskland

Det har kommet skuffende svake handelstall fra Tyskland

Foto: Scanpix
Næringsliv

Handelsbalansen i Tyskland viste et overskudd på 10,9 milliarder euro i april. I mars var overskuddet på 18,8 milliarder euro.Det vart ventet et overskudd på handelsbalansen på 14,9 milliarder euro, melder Bloomberg.Eksporten har ikke falt mer siden januar 2009, melder Reuters. Fallet var på 5,5 prosent.

Nyheter
Næringsliv