Tre VLCC-er fra Persiabukta

Det er sluttet tre VLCC-er fra Persiabukta tirsdag.

VLCC-fartøy
Næringsliv

Det rapporteres om tre VLCC-slutninger fra Persiabukta tirsdag. Samtlige går østover, men ratene er ikke oppgitt.Ifølge Reuters rapporteres det om en korrigering av en tidligere meldt slutning. VLCC-en Ruby IV går til Korea. Raten er WS 51, tilsvarende en inntjening rundt 10.000 dollar per dag, mot WS 51-WS 55 østover på mandag.

Nyheter
Næringsliv