7 store tankslutninger

Onsdag er det sluttet 7 stortankskip fra Gulfen.

Front Opalia - Foto: Frontline

6 av de 7 VLCCene går østover med 265.000 tonn råolje. Ratene ligger, i følge Reuters, på stabile og svake WS 49 og WS 50 for 3 av skipene. Det tilsvarer 6 - 7.000 dollar per dag. For de 3 andre er det ikke oppgitt noen rater.Det 7. skipet går vestover med 275.000 tonn råolje. Her er i følge Reuters heller ikke raten oppgitt.Skipene laster i løpet av de to første ukene i august.Frontline faller 1,6 prosent til 61,4 kroner.