AS Norge gikk 24,7 mrd. i pluss

Overskuddet på handelsbalansen endte på 24,7 milliarder kroner i juni.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Overskuddet på handelsbalansen, eksklusive skip og oljeplattformer, ble 24,7 milliarder i juni, opp 4,3 prosent fra samme periode i fjor.Eksporten av varer falt 1,5 prosent til 65,2 milliarder kroner, mens den totale vareimporten gikk tilbake med 4,7 prosent til 40,4 milliarder kroner.SSB påpeker at handelsoverskuddene i mai og juni har vært relativt lave sammenlignet med de fire første månedene i år. En del av årsaken var redusert eksportbidrag fra både råolje og naturgass - grunnet vedlikeholdsarbeid på kontinentalsokkelen.Mer om tallene her.

Nyheter
Næringsliv