Tall fra amerikanske myndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) falt fra reviderte 401.000 per 23. juli (opprinnelig meldt 398.000) til 400.000 per 30. juli.Det var på forhånd ventet 405.000 nye søkere.Det løpende gjennomsnittet for de fire siste ukene falt fra oppreviderte 414.500 (opprinnelig meldt 413.750) til 407.705.Arbeidsløse som fortsetter å få trygd, såkalte continuing claims, steg fra oppreviderte 3.72 millioner til 3,73 millioner. Det var ventet 3,70 millioner.Oslo Børs steg noe i minuttene etter at tallet ble kjent.