Flere søker om boliglån i USA

Antallet boliglånssøknader stiger i USA, mens rentene faller.

Tall fra medlemsbedriftene i den amerikanske foreningen for boliglånsselskaper (MBA) viser at antall boliglånssøknader stiger. Det ble registrert en oppgang på 15,5 prosent for uken som endte 15. juli.Gjennomsnittsrenten for 30-årige fastrentelån falt fra 4,55 til 4,54 prosent, mens den for 15-årige fastrentelån falt fra 3,68 til 3,66 prosent.