Flere stortankslutninger onsdag

Det rapporteres om sju stortankslutninger fra den arabiske gulfen onsdag. Fem av VLCCene går til Kina med 265.000 tonn råolje.

Front Commander - Foto: Frontline

Det rapporteres om sju stortankslutninger fra den arabiske gulfen onsdag. Fem av VLCC-fartøyene går til Kina med 265.000 tonn råolje og lasting skjer her i perioden 1. til 5. august.Et VLCC-fartøy tar med seg 265.000 tonn råolje til Thailand og her blir det lasting 6. august. Det oppgis ingen rater for noen av disse seks fartøyene, ifølge Reuters.Det meldes om stabile rater østover, tilsvarende snaue WS 50, som gir rundt 9.000 dollar per dag.Fartøy nummer sju går til US Gulf med 280.000 tonn råolje og her er raten WS 37. Lasting skjer 2. august.