Dette til tross for at selskapene har en klausul om at de ikke dekker skader ved terror.- Etter 11. september (2001) tok reassuranseselskapene inn et terrorunntak. Dette fikk ringvirkninger for selskapene, som også fikk det inn som en standardklausul. Et forbehold mot terroranslag er altså på plass, sier stipendiat i forsikringsrett, Kaja de Vibe Malling.Men de fleste forsikringsselskapene som Dagsavisen.no har snakket med, sier at det ikke vil bli gjort unntak for terror i dette tilfellet, og at utbetalingene derfor vil gå som i andre skadesaker.