Hegnar om skivebom og galskap

Finansavisens redaktør Trygve Hegnar skriver på lederplass om sommeragurker, juksing med faktum, en debatt som har tatt helt av og galskap.

Trygve Hegnar - Foto: Scanpix

Følgende leder, skrevet av Finansavisens redaktør Trygve Hegnar, stod på trykk i avisen onsdag 20. juli.Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet, som fortsatt er partiets finanspolitiske talsmann, har kastet seg inn i debatten om størrelsen på lederlønninger, og ifølge VG, mener Lundteigen at statsminister Jens Stoltenberg har sviktet, at Trond Giske «har forlatt venstresiden i partiet» og at SV bare kommer «med prat.»Som vanlig, tar Lundteigen hardt i og jukser med faktum, og han blir satt kraftig på plass av næringsminister Trond Giske som sier at Lundteigens kritikk er «skivebom.»Giske skryter av at regjeringen har innført forbud mot opsjoner, at det er satt grenser for bonusutbetalinger og at regjeringen i den nye eierskapsmeldingen har satt grenser for etterlønn og pensjoner, slik at «Reitens lukrative etterlønnsavtale ville vært umulig med dagens regelverk.»Selv SV er lite imponert av Lundteigen, og partiets næringspolitiske talsmann, Alf Holmlid, sier at «det har ikke vært antydning til at Senterpartiet har vært mer offensiv enn noen andre i det arbeidet.»(Mer under bildet)Vi, for vår del, mener at debatten har tatt helt av, og at både presse og politikere sauser sammen lønn, bonuser, aksjegevinster og pensjoner (avhenger faktisk av hvor lenge man lever), og at det nærmer seg det komiske når politikerne tror at selskaper hvor staten eier en større eller mindre andel (DnB NOR, Telenor, Yara, Statoil osv), er «statsselskaper» hvor departement og politikere kan bestemme lønnsnivået. Fortsatt er det slik i Norge at det er styrene som suverent bestemmer lønn og andre godtgjørelser til topplederne, og staten kan ikke gjøre annet enn å nominere og få valgt nye styremedlemmer, men disse styremedlemmene skal ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og pålegg fra Trond Giske eller Per Olaf Lundteigen om lønnsnivå har intet å si. Det kan faktisk hende at styret må gå utover hva Giske & Co finner rimelig, for å få tak i den rette mann eller kvinne til toppstillingen.Det hjelper også lite at Olav Thon synes to millioner kroner er nok. Det er bare en sommeragurk.Når det gjelder Per Olaf Lundteigen, så ville vi i hans sted vært litt forsiktig med å skryte for mye av sitt og Sps arbeid for nøysomhet. Han sier til VG at «vi kommer fra lavlønnskulturer og at våre velgere i stor grad kommer fra yrker med alminnelige inntekter.»Lundteigen selv har en lønn på 750.000 kroner, pluss romslig diettgodtgjørelse, for sitt arbeid på Stortinget, og den lønnen er nesten det dobbelte av gjennomsnittslønnen i Norge. Noen vil vel mene at 750.000 kroner er meget romslig for Lundteigens arbeid.På toppen av dette får Lundteigen i år 519.421 kroner av staten for sitt arbeid med kuer og sau på sitt bruk Gommerud gård ved Vestfossen. Også det ganske romslig fra statens side.I et enestående øyeblikk av selvinnsikt har Lundteigen selv uttalt at det beløpet han mottar i landbruksstøtte «er galskap.»Skivebom og galskap.