Konstituert leder i KIWI minipris

Jan Paul Bjørkøy (56) er fra i dag konstituert som profilhusleder i KIWI minipris, av styret i Kiwi Norge AS. Bjørkøy konstitueres som følge av Per-Erik Buruds tragiske bortgang.

Jan Paul Bjørkøy, konstituert profilhusleder i KIWI minipris. Foto: Norgesgruppen

Jan Paul Bjørkøy har vært ansatt i KIWI siden 1994. Han var frem til da daglig leder i Butikkdrift AS, som gikk inn i KIWI-kjeden med 32 butikker i 1994. Det førte til en dobling av antall butikker i KIWI.Bjørkøy har siden den gang vært med i ledergruppen i KIWI og har jobbet tett med Per-Erik Burud gjennom 17 år. Han har gjennom disse årene hatt ulike stillinger og styreverv, vært regionsjef i KIWI region Innland i mange år, og kommer nå fra stillingen som driftssjef med ansvar for 8 regioner i KIWI Norge. Jan Paul har også mange års erfaring fra butikk.Jan Paul Bjørkøy har sin utdannelse fra Kjøpmannsinstituttet, nåværende Varehandelshøyskolen.