Kvoteøkningen gjelder skip som på tidspunktet kvotene ble fordelt hadde en lengde på under 11 meter eller på mellom 15 og 21 meter, og som fisker med såkalte passive redskap, altså garn, line, snurrevad eller juksa.Økningen i torskekvotene betyr at fartøy kortere enn 11 meter kan fiske opp til 7 prosent mer torsk, og at fartøy mellom 15 og 21 meter kan fiske opp til 2 prosent mer. For fartøy som var under 11 meter ved kvotetildelingen, men som senere har blitt forlenget ved påbygging, utgjør økningen 4 prosent.De økte torskekvotene gjelder for fiske nord for 62°N, som er litt sør for Stad og videre opp langs norskekysten.- Årets sesong i torskefisket har vært veldig god, og mange fartøy har gjort seg ferdig med årets kvote. Samtidig er det fortsatt enkelte fartøygrupper som har en del igjen av kvotene, og derfor økes nå kvotene for fartøy under 11 meter i lukket gruppe. Også fartøy mellom 15 og 21 meter får en liten kvoteøkning, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.