Oppussing av Nationaltheatret kan koste halv milliard

Statsbygg anslår at rehabilitering av Nationaltheatret kan koste mellom 450 og 675 millioner kroner.

Nationaltheatret - Foto: Scanpix

Aftenposten har fått tilgang til et brev som viser at kostnadsestimatet er langt høyere enn det tidligere kjente beløpet på over 300 millioner kroner.- Resultatet viser at kostnadene for å bringe Nationaltheatret opp på tilstandsgrad 1 ligger i et spenn mellom 450 og 675 millioner kroner, skriver Statsbygg i et brev til Kulturdepartementet.Statsbygg skriver videre at spriket i estimatet kan forklares med usikkerhet om omfanget av nødvendige oppgraderinger i det verneverdige bygget. Vedlikeholdsslepet er stort.Statsbygg mener det mest sannsynlige alternativet er å stenge teateret mens rehabiliteringen pågår. Det er antatt at byggeperioden vil vare i cirka to år.Analysen er hittil kun basert på visuelle observasjoner av bygningen. Statsbygg arbeider nå med å få et bedre bilde av situasjonen bak fasaden, i vegger, gulv, rør og tekniske anlegg. Resultatene skal legges fram for Kulturdepartementet i januar eller februar neste år.Deretter blir det tatt stilling til utarbeidelse av et forprosjekt med kostnadsramme.Riksantikvaren følger situasjonen tett og håper at restaureringen blir gjort ordentlig én gang for alle, og ikke i etapper.Kulturdepartementets statssekretær Roger Solheim vil ikke uttale seg om tilstanden ved teateret nå, men han mener at Statsbyggs kostnadsanslag er for høye. Departementet vil nå avvente til begynnelsen av neste år før Solheim ønsker å si noe mer. (©NTB)