Ferske estimater fra statistikkontoret for EU, Eurostat, viser ifølge Bloomberg at det forventes en vekst i konsumprisindeksen for medlemslandene i ØMU på 2,5 prosent på årsbasis i juli.Måneden før var veksten på 2,7 prosent. Analytikerne ventet på forhånd en prisvekst på 2,7 prosent.Eurostat publiserer estimater for KPI ved slutten av hver referansemåned, mellom to og tre uker før de endelige resultatene.