Seks VLCC-er fra Persiabukta

Det kan skimtes en liten lysning i stortankmarkedet.

Illustrasjonsfoto - Foto: Finansavisen

Det er sluttet seks VLCC-er fra Persiabukta torsdag. Ifølge Reuters holder ratene seg svake selv om det skimtes en liten oppgang østover.Fire VLCC-er østover får rater på worldscale (WS) 47, 50, 50,5 og 52,5, tilsvarende en inntjening rundt 5.000-12.000 dollar per dag, mot WS 47 til WS 50 tidligere i uken.En VLCC til US Gulf får en rate på WS 37, tilsvarende negativ timecharterinntjening.Det sjette VLCC-skipet går til Brasil. Her er ikke raten oppgitt.