Skipstrafikken til utlandet økte i fjor

Norske skip som besøkte utenlandske havner, økte med 4,8 prosent i 2010, men trafikken var lavere enn for to år siden.

Foto: Scanpix

Norskkontrollerte skip hadde 57.800 anløp i utenlandske havner i 2010, en økning fra 55.100 anløp i 2009.Bruttotonnasjen var på 1.174 millioner tonn, mot 1.102 millioner tonn året før. Det er en økning på 6,5 prosent, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).Det er Asia som dominerer veksten. Norskkontrollerte skip, som består av norskregistrerte skip og norskkontrollerte skip registrert i utlandet, hadde 8.637 anløp i Asia i 2010. Dette er 714 flere anløp enn året før.Til tross for økningen i fjor, var skipstrafikken under nivået i 2008. Antall anløp var da 65.935, med bruttotonnasje på 1.321 millioner tonn. (©NTB)