Skuffende og gledelige tall fra Tyskland

Europas kanskje viktige indeks tikker inn tirsdag og byr på både gledelig overraskelse og sur skuffelse. Her er fasit for ZEW-indeksen for juli.

Foto: Scanpix

ZEW-fremtidsindeksen i Tyskland falt til -15,1 i juli fra -9,0 måneden før, melder Bloomberg ifølge TDN Finans. Det var denne gang ventet en indeks på -12,5.Del 2 av indeksen, vurderingen av den nåværende situasjonen, steg til 90,6 fra 87,6 måneden før mens det var ventet en indeks på 85,0.ZEW-indeksen blir til ved at omlag 290 investorer og eksperter blir spurt om hvordan de tror tysk økonomi kommer til å utvikle seg i tiden fremover.Indeksen regnes for å være en ledende indikator for utviklingen i eurosonen fremover.