USA melder om annualisert BNP-vekst for 2. kvartal på 1,3 prosent. Det var ifølge Bloomberg ventet en vekst på 1,9 prosent. BNP -vekst i 1. kvartal ble nedrevidert fra 1,9 prosent til 0,4 prosent.Oslo børs falt etter at nøkkeltallene ble offentliggjort og hovedindeksen på Oslo Børs er like etter kl 14:30 ned 1,32 prosentpoeng.