Tankratene skraper fortsatt bunnen

Stortankerne sluttes fra Gulfen til stabilt svake og tapsbringende rater for rederne.

Frontlines VLCC Front Vista - Foto: Selskapet

Seks stortankere er sluttet fra Gulfen tirsdag til ifølge Reuters "stabilt svake og tapsbringende rater" for rederiene.Fem VLCC-er går østover med 265-270.000 tonn råolje, til ratene WS 47-50 for tre av skipene. Dette tilsvarer en timecharterinntjening (inntekter minus reiseavhengige kostnader) på 5-9.000 dollar per dag. Det er ikke oppgitt rate på de to siste skipene østover.Det sjette VLCC-skipet går til US Gulf med 280.000 tonn råolje til WS 37, tilsvarende negativ inntjening.