Tele2 kjøper Network Norway

Orkla, Hafslund og Møller-gruppen casher inn når de selger Network Norway til Tele2.

Tele2-sauen Frank

Tele2 kjøper Network Norway, leverandøren av mobilløsninger til norske bedrifter, opplyser selskapet. Tunge aktører som Orkla, Hafslund og Møller-gruppen selger sine aksjer.Tele2 betaler 890 millioner svenske kroner for aksjene. Selskapet verdsettes totalt til 1,7 milliarder svenske kroner.