Vil åpne landets største kobbergruve

Rett ved den nedlagte gruva i Repparfjord i Finnmark, kan Norges største kobbergruve være i gang om to år.

Jan Steinar Rønning fra Norges Geologiske Undersøkelser (t.v) måtte utsette mineralletingen i Repparfjordområdet etter innspill fra reineierne Anders Sara og Jørgen Buljo (t.h). Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / Scanpix

Med et lokalt utgangspunkt har interessentselskapet Nussir arbeidet for å realisere gruvedrømmen i Kvalsund. Nylig ble det hentet inn fersk kapital og gjort endringer på eiersiden.- Vi er i ferd med å gå fra en gründerfase til å bli et industrielt selskap. Målet er å starte i løpet av 2013, sier administrerende direktør Øystein Rushfeldt i Nussir til NTB.Han plukker opp en irrgrønn stein som avslører at det var her, på Ulveryggen, at Folldal Verk drev ut kobber i årene 1972 til 1987. Fra det forblåste nedlagte dagbruddet kan vi også se nabofjellet Nussir der selskapet håper å komme i gang.Nede ved fjorden ligger oppredningsverket og utskipningskaia som kan komme i bruk igjen dersom gruvedriften blir startet.Dersom planene blir gjennomført, blir Nussir-gruva tre ganger større enn noen tidligere norsk kobbergruve.Etter at den nye forekomsten ble undersøkt med moderne metoder i 2007, har det vært en utfordring å finne avgrensningen av den rike kobberåren. Den kommende gruvesjefen vet at det er metaller for i alle fall 15 milliarder kroner i det urørte fjellet basert på dagens priser. I tillegg kan det drives ut metaller for ytterligere 2 milliarder kroner på Ulveryggen. Men forekomsten er sannsynligvis mye større enn kartleggingen så langt har avdekket.Nils Martin M. Sara representerer reinbeitedistrikt 22, som vil bli mest berørt av en kommende gruvedrift i Kvalsund.- Vi har en veldig dårlig følelse for det som kan skje. Blir det drift, må vi redusere reintallet i området. De andre inngrepene som har skjedd i området har ført reindriften nært tålegrensen. Med nye inngrep i området er det noen som må legge ned, sier Sara til NTB.