Vil slå hardt ned på lakserømming

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen lover kraftige reaksjoner for oppdrettselskaper som ikke rapporterer lakserømming.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Foto: Scanpix

- Det ville vært ekstremt alvorlig dersom oppdrettslaksen som nå fanges i trøndelagselvene viser seg å stamme fra en rømning som ikke er rapportert, sier fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen. Dette skriver Adresseavisa på sine nettsider, ifølge Fiskaren.Hun er bekymret over det store antaller oppdrettslaks som er funnet i trøndelagselvene denne sommeren.- Også innenfor oppdrettsbransjen må vi ta høyde for at uhell skjer. Men det finnes ingen tilgivelse for å ikke si fra om det.Nå lover hun en "kraftig oppvask".- Slikt skal bare ikke skje. Tenk om et flyselskap skulle latt være å rapportere om en ulykke, sier Berg-Hansen til Adressa.