Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB viser at ledigheten var på 86.000 personer i juni, tilsvarende en ledighetsrate på 3,3 prosent. Det dreier seg om sesongjusterte tall med tre måneders glidende gjennomsnitt. Raten var dermed i tråd med estimatene TDN Finans hadde hentet inn.I foregående måned var ledigheten også på 86.000 personer.Sysselsettingen er nå på 2,530 millioner, mot 2,525 millioner forrige måned.