API råoljelagrene falt, bensin- og destilatlagre fylles.

De amerikanske oljelagrene falt med 3,3 millioner fat i forrige uke til 354,9 millioner fat. Bensinlagre og destilatlagre øker.

Flammer fra avbrenningstårnet for gass på en oljeplattform. Foto: Scanpix Eeg, Jon
Næringsliv

American Petroleum Institute (API) meldte tirsdag kveld at de amerikanske oljelagrene falt med 3,3 millioner fat i forrige uke til 354,9 millioner fat. Dette melder TDN Finans.Råoljelagre falt med 3,3 millioner fat fra 358,2 millioner fat til 354,9 millioner fat.Bensinlagre steg med 2,5 millioner fat fra 209,7 millioner fat til 212,2 millioner fat.Destilatlagrene steg med 1,4 millioner fat fra 149,3 millioner fat til 150,7 millioner fat.Raffineriutnyttelsesprosenten gikk opp ett prosentpoeng fra 86,0 til 87,0, Råoljeimporten steg fra 9,2 millioner fat til 9,3 millioner fat. Produktimporten holdt seg på 1,9 millioner fat.