Fara med kontrakt i Ungarn

Fara og selskapets finske partner har fått kontrakt på levering av et nytt informasjons- og billetteringsprosjekt i Ungarn.

Ørjan Kirkefjord (t.h.), adm. direktør i Fara. Foto: Selskapet
Næringsliv

Fara er sammen med en partner valgt som leverandør til et nytt informasjons- og billetteringsprosjekt for operatøren Szabolcs Volán i byen Nyíregyháza , Ungarn.De nye leveransene har en verdi på cirka 625 000 EUR og leveransene starter allerede i september 2011. Som tidligere, så leverer FARA sin hardware med sitt finske operativsystem hvor partner legger på sin applikasjon som hensyntar spesifikke formalkrav til billettering i Ungarn. Leveransen innebærer i tillegg levering av FARA Vehicle PC, fører- og billettenhet og et antall kontrollørterminaler.- At løsningen er offentlig sertifisert bidrar naturligvis til at vi er mer attraktive i Ungarn. Prosjektene i Ungarn vil være en døråpner til de øvrige markedene i Øst-Europa da de øker referansegrunnlaget som er en vesentlig suksessfaktor. Vi leverer til en nisje hvor referanser er vesentlig for å vinne anbud, sier Business Development Manager Egil W. Holgersen.