Sommermånedene har vært preget av betydelig markedsuro, med fornyet flukt til antatt sikre nødhavner, så som gull, sveitserfranc og utvalgte statsobligasjoner. DnB NOR Markets fastslår i i Økonomiske utsikter 2/2011 at markedsuroen skyldes at krisen i Eurosonen er blitt ytterligere tilspisset, med stor fare for fullt sammenbrudd, og at den økonomiske veksten er blitt svakere.- Dette har skapt fornyet frykt for en såkalt dobbel-dipp, dvs. et nytt økonomisk tilbakeslag. Risikoen for dette har unektelig økt, men som for ett år siden er vårt hovedsyn at dette unngås. Til gjengjeld ser veksten ut til å bli beskjeden i industrilandene, 1½ prosent i år og 1¾ prosent neste år, henholdsvis ½ og ¾ prosentenhet lavere enn anslått i mai. Ledigheten vil falle mindre enn tidligere antatt, og inflasjonen vil holde seg lav lenge, skriver meglerhuset.