Fra Datarespons til corporate i Nordea

Patrick Sandahl blir direktør i Nordea Corporate Finance og fratrer derfor styret i Data Respons ASA med umiddelbar virkning

Nordea-logo - Foto: banken
Næringsliv

Patrick Sandahl tiltrer i stillingen som Director i Nordea Corporate Finance den 1. august. Som en konsekvens av dette, og i henhold til verdipapirloven, så har Patrick Sandahl meddelt selskapet at han fratrer styret i Data Respons ASA med umiddelbar virkning.